****เจ้าไหมทัวร์ เปิดบริการเส้นทางท่องเที่ยวตรังและจังหวัดใกล้เคียง มีความเป็นกันเอง สนุกสนานกับเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ บริการรับจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก ขนส่งทางอากาศ รับจองห้องพักโรงแรม บริการให้เช่ารถ เรือ****
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
โปรแกรมท่องเที่ยว  Travel Programs  |   จองตั๋วเครื่องบิน  Flight Ticket     | จองห้องพัก  Room reservation     | บริการให้เช่า รถ เรือ  Car & Boat Rental Service  |  Contact us


FACE BOOK : https://www.facebook.com/chaomai.trang

1/4 ถนนพระรามหก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
1/4 Rama VI rd. Mueang, Trang, 92000

Tel. 075 214 742, 075 270 307, 075 217 617
Fax. 075 217 340

(ใบอนุญาตเลขที่ 42/0070)
All Rights Reserved 2017-2020, Chaomai Tour, Trang Province, Thailand
design : Ni_Design, Stuttgart/Bangkok